fbpx Skip to main content

Ons professionele leven zit vol uitdagingen, kleine en grote. Zeker in deze onvoorspelbare tijden. Dit vraagt veel van ons. Veerkracht lijkt daarbij wel het toverwoord.

Maar wat betekend dit juist en hoe kan je je veerkracht zelf beïnvloeden?

 

Op bepaalde momenten in hun loopbaan ervaren mensen een hoge mate van stress (hoge werkdruk, conflicten met collega’s, Corona-maatregelen, fusies en bezuinigingen…). Met alle psychische en lichamelijke klachten vandien. De effecten hiervan zijn zichtbaar in onze maatschappij: burn-out, depressies, het gevoel hebben ‘vast” te zitten en zijn weg niet meer te kunnen vinden.

Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag. Je ‘veert’ als het ware terug. Stress hoort bij het leven en is zelfs noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. Met een gezonde dosis stress kan je bergen verzetten en piekprestaties leveren. Stress wordt schadelijk als mensen er te lang en in te hoge dosis aan bloot gesteld worden, zonder rustperiodes om te recupereren.  Streven naar een stressvrij leven heeft dus weinig zin. Wel is het belangrijk om stress te leren doseren en ermee te leren omgaan. Hierbij is veerkracht ondersteunend.

Veerkracht is niet ‘statisch’, dat wil zeggen dat het van moment tot moment kan verschillen. Is je veerkracht laag? Dan stapelt stress zich op. Elke bijkomende uitdaging weegt door. Soms stijgt de spanning al op voorhand vanuit de gedachte dat er (mogelijk) een zware uitdaging zit aan te komen. Mensen met een hoge veerkracht laten minder snel de moed zakken, maar dat wil niet zeggen dat ze onkwetsbaar zijn. Net als een lage veerkracht niet wil zeggen dat je er niets aan kan doen. Je kan je veerkracht ontwikkelen en trainen.

 

Hoe vergroot je je veerkracht?

Je veerkracht wordt eigenlijk voor een groot deel bepaald door jouw vaardigheden om met problemen en stress om te gaan. Veerkrachtige mensen:

  • maken meer gebruik van ‘positieve emoties’.
  • zijn optimistisch en zetten problemen in een ruimer perspectief.
  • stellen doelen en zoeken afleiding in dingen waar ze blij van worden.
  • durven praten over wat in hen omgaat. Ze delen hun emoties, twijfels, bezorgdheden, geluk, … met anderen.
  • vragen hulp en durven rekenen op een collega, vriend of buur.
  • kennen hun eigen handleiding: weten wat hen opjaagt en rust geeft en wat de stress triggert.
  • hebben een goede manier gevonden om hun batterijen op te laden. Een manier die bij hen past en waar zij deugd van hebben.

In veel werksituaties gaat heel veel aandacht en tijd naar mentale en intellectuele arbeid denkwerk. Vaak komt de verbinding met ons lichaam en onze emoties hierdoor onder druk te staan of geraakt wat in de vergeethoek. Nochtans geeft ons lichaam cruciale informatie over hoe het echt met ons gesteld is. Ons lichaamsgewaarzijn versterken  en aandacht en tijd geven aan de betekenis van onze lichamelijke signalen (migraine, maagpijn, slecht slapen, hoge bloeddruk, ontstekingen, ….) helpt ons om met meer veerkracht in het leven te staan en in onze job te functioneren

In loopbaanbegeleiding leer je hier bij stilstaan. We nemen de tijd om je meer bewust te worden van de belangrijke body-mind-verbinding of deze te herstellen. Loopbaanbegeleiding is een krachtige tool om je veerkracht te vergroten. We kijken wat jouw drijfveren, talenten en waarden zijn en welke soort jobs hierbij aansluiten. Welke bedrijfscultuur ondersteunt je om te kunnen groeien en je verder te kunnen ontwikkelen? Welke collega’s, leidinggevenden zijn goed voor je? Welke omstandigheden heb je nodig om je vrijer en comfortabeler  op het werk te voelen?

Je leert zicht krijgen op je stressfactoren: wat geeft stress en wat geeft net energie? Hoe kan je de balans tussen beiden bewaken? Het is net die goede balans tussen energiegevers en energievreters die zorgt voor veerkracht. Je leert hoe je hier bewuster mee kan omgaan. Naarmate je je energiegevers kan vergroten en/of je energievreters kan verkleinen zal je veerkracht groeien.

Het is ook verhelderend om stil te staan bij welke factoren te maken hebben met jouw persoonlijkheid (perfectionisme, hoogsensitiviteit, piekergedrag…) en welke contextgebonden (concurrentiële sector, fusies, snelle opeenvolging van nieuw management …) zijn. Welke kan je veranderen en beïnvloeden en hoe kan je je beter afstemmen op wat niet veranderbaar is? Hierdoor brengen we in kaart wat jij nodig hebt om je energiek te voelen en hoe dit je veerkracht beïnvloedt.

Loopbaanbegeleiding ondersteunt je om je loopbaan (weer) in handen te nemen. Een vergroot zelfinzicht verhoogt je vrijheid om opnieuw eigen keuzes te maken, die dichter aansluiten bij waar je op dit moment in je leven aan toe bent.

Dit kan gaan over het uitkijken naar een nieuwe job, die beter bij je talenten aansluit. Maar de conclusie kan evenzeer zijn dat loopbaanbegeleiding je ondersteunt om in dezelfde setting te blijven werken, maar op een andere manier met de stress te leren omgaan.

Delen