fbpx Skip to main content

Visie

Loopbaancentrum Facet is gegroeid vanuit een paramedische groepspraktijk (Groepspraktijk Facet) met meer dan 15j ervaring in het ondersteunen en begeleiden van mensen op vlak van fysieke en mentale gezondheid. In onze visie op loopbaanbegeleiding staat ‘welzijn’ dan ook centraal. Wij willen mensen begeleiden naar een gezonde werksituatie waarbij er een evenwicht is tussen wat een job vraagt en wat het brengt in iemand leven.

Wij werken holistisch en doen aan loopbaanbegeleiding vanuit de overtuiging dat de ‘mens op de werkvloer’ moet gezien worden in zijn context. Naast jobinhoud, woon-werkverkeer, verloning en werksfeer, hebben wij aandacht voor wat speelt bij de ‘mens naast de werkvloer’ (persoonlijke thema’s, sociaal netwerk, fysieke gesteldheid, gezinssituatie, relationeel… ).  Als je je goed wil voelen in je job, is het belangrijk om breed te kijken naar alles wat een invloed kan hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we elke van deze aspecten in een loopbaantraject kunnen aanpakken. Wel kunnen we ze in kaart brengen en samen bekijken wat je er mee kan!

Binnen Loopbaancentrum Facet hebben alle loopbaancoaches een menswetenschappelijke achtergrond (bachelor of master). Gespreksbegeleiding, zeker ook loopbaanbegeleiding, vraagt een specifieke vakkennis-en kunde. Een universeel gegeven in het begeleiden van mensen is namelijk dat je als begeleider/coach je eigen mening, gevoel, denk-en waardekaders kan ‘filteren’. Enkel dan kan je op een onbevooroordeelde manier aan de slag kan met het verhaal van de ander. Een degelijke opleiding op zowel theoretisch als praktisch vlak is hierbij onontbeerlijk. In een wereld waarin iedereen coach kan zijn, willen wij garant staan voor een kwalitatieve en professionele manier van werken.