fbpx Skip to main content

Werkwijze

Loopbaanbegeleiding is een vorm van coaching waarbij op een doelgerichte manier aan de slag gegaan wordt met jouw loopbaanvraag. We reflecteren over waar je nu staat en over hetgeen jij wil veranderen. We staan uitgebreid stil bij welk doel jij voor ogen hebt. Vanuit deze reflecties werken we aan een realistisch actieplan dat je zal helpen in het bereiken van duurzame verandering in jouw werkcontext.

Ons voornaamste werkinstrument is het gesprek, ondersteund door opdrachten en oefeningen. Indien nodig zal een vragenlijst of andere tool gebruikt worden. Wij richten ons als loopbaancentrum echter niet naar mensen die de verwachting hebben om via uitgebreide vragenlijsten en testen tot een kant-en-klaar antwoord te komen.

De manier waarop we te werk gaan vraagt ook wel wat van jou, het vraagt om een engagement en de bereidheid om actief in de spiegel te kijken. Van onze kant bieden we een kader aan waarbij veiligheid en vertrouwen de basis vormen van een positieve werkrelatie. Onze expertise zit in het aangaan van een professioneel contact waarbij het mens-zijn voorop staat. Om die reden is een goede ‘klik’ met je coach erg belangrijk.

Loopbaanbegeleiding is geen therapie. De loopbaancoaches die verbonden zijn aan Loopbaancentrum Facet hebben een klinische achtergrond als psycholoog en/of psychotherapeut en weten net daardoor de grens met therapie goed te bewaken. Soms blijkt tijdens een loopbaanbegeleiding dat het zinvol is om bepaalde thema’s verder uit te diepen, of blijkt dat extra ondersteuning aangewezen is. In dat geval kunnen therapeutische sessies plaatsvinden bij dezelfde coach na afloop van de loopbaanbegeleiding of kan gericht doorverwezen worden naar de meest geschikte collega.

Binnen ons werkveld kunnen we terugvallen op een stevig netwerk van andere professionals. Indien nodig verwijzen wij door voor kinesitherapie, psychotherapie, osteopathie, yoga, mindfulness, medische onderzoeken, …