Onderwijs en zorgsector

Onderwijs

Werken in het onderwijs vraagt tegenwoordig heel erg veel. In de eerste plaats wordt er verwacht dat je kinderen of jongeren iets bijbrengt.

Maar om daartoe te komen moet je kunnen omgaan met een hele klas vol individuele persoonlijkheden met hun specifieke groeipijnen en noden. Daarnaast zijn er nog de ouders, het vele werk buiten de uren, de schoolstructuur, complexe relaties met collega’s, …

Graag bieden we jou een klankbord in het omgaan met al deze dingen.

Voor mensen die:

  • Graag voor de klas staan maar worstelen met ‘alles er rond’

  • Twijfelen of de keuze voor het onderwijs wel de juiste is

  • Moeite hebben met de contacten met directie, collega’s, ouders

  • Willen bekijken hoe ze niet ‘constant aan het werken zijn’

Doelgroepen: leerkrachten, medewerkers clb, directie, administratieve / logistieke medewerkers scholen, beleidsmedewerkers, …

Zorgsector

Een job in de zorgsector kan heel mooi zijn. Vaak kies je hiervoor vanuit een hart voor mensen.  Het kan echter ook heel hard zijn, vaak betekent het omgaan met pijn, verdriet, lichamelijk leed.

Het is niet simpel om dat te (blijven) dragen als mens. Net daarom is het belangrijk om extra goed voor jezelf te zorgen en voldoende stil te staan bij je eigen gevoel. Bij Loopbaancentrum Facet word je begeleid door een loopbaancoach met een klinische achtergrond die de zorgsector kent en begrijpt.

Voor mensen die:

  • Zich soms verliezen in het zorgen voor anderen

  • Moeilijk kunnen loslaten

  • Gebukt gaan onder shiften, hiërarchie, structuren in de zorgsector

  • Willen leren hoe en waar grenzen te trekken

Doelgroepen: verpleegkundigen, artsen, vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, psychologen, zorgkundigen, medewerkers ziekenhuis/woon-zorgcentra, thuisbegeleiders, …

An Assorted Pick

Onderwijs en zorgsector

Studiedag rond werkbaar werk in het onderwijs

Op 29 november ging een studiedag door met als thema: Van stress naar welbevinden? Studiedag…
Onderwijs en zorgsector

Loopbaanbegeleiding voor mantelzorgers

Verleen jij zorg aan een kind of een volwassene die een zorgnood heeft en waarmee…
Onderwijs en zorgsector

Loopbaanbegeleiding in de zorgsector!

Een voorbeeld uit de praktijk. Ik ben Nadia, 31 jaar en al enkele jaren begeleidster…
Onderwijs en zorgsector
Systemisch coachen bij loopbaanbegeleiding