fbpx Skip to main content

Het afgelopen jaar was er één dat we nooit zullen vergeten: 2020 stond voor velen onder ons uiteraard vooral in het teken van de Corona-pandemie. Een ongeziene omwenteling op alle vlakken. We werden allemaal op één of andere manier geraakt. We werden aangespoord om goed zorg te dragen voor onszelf en de ander. Tegelijk werden we gevraagd ons continu aan te passen aan een schijnbaar oncontroleerbare situatie. We werden allemaal mede verantwoordelijk gesteld voor het welslagen van de opgelegde maatregelen. We ervaarden allemaal angst, hoop, blijdschap, verdriet, …. Dit vergde veel, van iedereen.

 

Werkcontext

In 2020 is ook onze werkcontext zeer ingrijpend veranderd. Sommigen verloren hun werk en moesten op zoek naar ander werk, anderen werkten genoodzaakt uitsluitend van thuis. Deze veranderingen in onze loopbaan zorgden niet zelden voor stress, angst en schuldgevoel. Hoe hou ik financieel de kop boven water? Hoe combineer ik thuiswerk en thuisonderwijs van de kinderen? Hoe ga ik op zoek naar een nieuwe job? Tegelijk kwam er ook, door bijvoorbeeld het wegvallen van sociale contacten, sportactiviteiten buitenshuis, … voor sommige mensen tijd en ruimte vrij om stil te staan bij bepaalde aspecten van het leven.
“Vrouw (50, werkzaam in de zorg), ‘Ik merk nu dat ik al jaren dingen wil bewegen in de organisatie en daar mijn energie in steek op een foute manier, door dingen over te nemen. Ik wil dit niet meer, ik wil het anders!’”
“Man (43, bediende in de bouw), ‘Na 6 weken technisch werkloos te zijn geweest en mee te draaien in het gezin, besef ik dat ik het anders wil, ik wil een job waarbij ik meer thuis kan zijn bij mijn gezin.’”
“Vrouw (33, bediende), ‘Ik wil niet meer terug naar voor de Corona, echt niet. Ik zou het ook niet meer kunnen. Ik begrijp echt niet hoe ik dat al die jaren heb kunnen combineren! Nu begrijp ik pas hoe het kwam dat ik steeds zo moe en prikkelbaar was. Ik deed gewoon veel te veel!’”

Van crisis naar kans in 2021!

Mensen leren en ontwikkelen als mens én professional niet zomaar. Vaak is er een concrete aanleiding, een noodzaak of een soort crisis nodig om de uitdaging aan te gaan (bij) te leren en verder te ontwikkelen. Het impliceert immers altijd opnieuw spanning en onzekerheid. In tijden van crisis komt er – nillens willens – ruimte voor andere dingen: ruimte om stil te staan, te doorvoelen, dingen in perspectief te plaatsen, … In crisis wordt daardoor soms zeer helder wat je niet (meer) wil en wat je in de toekomst juist wel wil. Dit kan het startpunt zijn van een ontwikkelingsproces, waarbij je gaat kijken naar jouw dromen en aspiraties voor de toekomst. Een crisis zorgt daardoor niet zelden tot het opengaan van nieuwe deuren en het zichtbaar worden van nieuwe kansen!

 

”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

(Afrikaans gezegde)

Leren en ontwikkelen doe je zelden alleen. Deze processen zijn net diepgaander wanneer ze in contact kunnen doorgaan met een ander. De ander brengt immers een andere blik binnen in jouw perspectief.
Loopbaancoaches zijn coaches die opgeleid zijn om met mensen aan de slag te gaan rond hun loopbaan. Uiteraard gebeurt dit op vraag van de coachee zelf. Het vertrekpunt is dan ook steeds de loopbaanvraag van de coachee.

Tijdens het loopbaangesprek wordt, door het stellen van gerichte vragen, een reflectieproces in gang gezet bij de coachee, waardoor een heel aantal zaken duidelijk worden. Waar droom je van, in je professionele context? Waar loop je tegenaan? Wat mis je? Wat is belangrijk voor je, waar liggen jouw normen, waarden, prioriteiten?
Samen met de loopbaancoach ga je op zoek naar kansen en opportuniteiten om concrete stappen te zetten in de richting van jouw professionele droomjob, zodat jouw welbevinden erop vooruit gaat.

Wil jij een diepgaand proces op gang brengen waarbij je jezelf beter leert kennen?
Wil jij achterhalen welke talenten jij in huis hebt en ze nog beter leren inzetten?
Wil je zicht krijgen op wie je bent, wat jij belangrijk vindt en wat je nodig hebt?
Wil jij helder krijgen waar jij in de toekomst op professioneel gebied naar toe wil werken en welke stappen je daarvoor kan zetten?

Dan kan loopbaanbegeleiding jouw carrière een nieuwe start geven!

Delen