fbpx Skip to main content

Welzijn in de zorg en de impact van de coronapandemie

Hulpverleners zijn ook maar mensen.

Ondertussen is de corona pandemie al verhuisd naar een achterkamertje van ons bewustzijn. Hopend dat we er nu voor goed vanaf zijn. De naweeën van de pandemie blijven in de hulpverlening echter nazinderen.

In volle corona periode enquêteerden KUL & Sienscano tussen 8 – 15 dec ’20 – 3.140 zorg- en hulpverleners en mantelzorgers over impact pandemie. Daaruit bleek dat veel klachten verdubbelden:

 • Zich vermoeid voelen: 56% tegenover 38% normaal
 • Onder druk staan: 51% tegenover 34% normaal
 • Zichzelf niet voldoende kunnen ontspannen: 46% tegenover 27% normaal
 • Slaaptekort: 40% tegenover 25% normaal
 • Concentratiestoornissen: 26% tegenover 15% normaal
 • Hyperalert en verhoogd waakzaam zijn: 38% tegenover 24% normaal
 • Gevoelens van angst: 27% tegenover 12% normaal
 • zich meer geïsoleerd voelden op het werk: 25% tegenover 13% normaal
 • zich vaker onzeker voelden in hun team: 16% tegenover 7% normaal (owv voortdurende veranderingen)
 • Verdubbeling in klachten zoals Spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, maagproblemen
 • 22% overweegt te stoppen met het uitoefenen van hun beroep – tegenover 10% normaal
 • bijna 40% heeft hulp nodig van een professionele ondersteuner

 

Ook op dit moment is de impact van deze periode op het welzijn van de hulpverleners nog steeds voelbaar. Cijfers zijn er (nog?) niet voor 2022 maar binnen de zorgsector is men teruggevallen op de werkbelasting van voor de pandemie zonder het schouderklopje van tijdens de crisisperiode.

De echo’s uit de wandelgangen geven aan dat meer dan ooit hulpverleners hun persoonlijk bilan opmaken en actief denken aan een exit uit de zorg.

 

Hierbij een aantal concrete tips voor herstel, reflectie en zelfzorg:

 • Verzorg de basis: slaap, voeding, beweging, ademhaling: Onnodig te noemen, neen! Het zijn basale behoeften .
 • Wandel: het zorgt voor op orde brengen van je hormoonhuishouding, zenuwstelsel en brein na langdurige stress
 • Past je werk en leven nog bij wat jij belangrijk vindt? Waarden en drijfveren: maak je kompas.
 • Ben je maandenlang enkel met je werk bezig geweest? Een stoel kan niet staan op 1 poot – herstel het evenwicht in jouw verschillende levensdomeinen
 • Grens af! Zet je scherm uit! Offline is “the new luxury”
 • Multitasking is bullshit: ons brein is daar niet voor gemaakt. Vermijden of beperken dus, wees je in elk geval bewust van de last.
 • Waar vind jij 100% focus in de activiteit? Hoe vaak doe je dit?
 • Hoge taakeisen? Speel met autonomie in je job, dan krijg je uitdagend in plaats van stresserend werk. (Karasek)
 • Kan je stresscoping anders? : constructiever / socialer/ actiever
 • Verzorg je mindset! Van angstig naar lerend of groei? Verandering, het kan!
 • Train je veerkracht

 

Ook groepspraktijken kunnen ingrijpen. Zo wees een onderzoek van Tannebaum et al  bij crisisteams op volgende 7 tips:

 • Erken successen en vooruitgang, klein en groot en communiceer ze aan het hele team
 • Gedeeld mentaal model verzorgen: korte pre en debrief over prioriteiten, waar info te vinden is, … ga uit van ‘Deep Democracy’, wat wil zeggen: als 1 teamlid onzeker is, zijn anderen het vast ook
 • Erken de bijdrage van wie achter de schermen werkt
 • Blijf monitoren: wie krijgt het lastig, patiënten volume, back up, geef en vraag hulp
 • Investeer in psychologische veiligheid: fouten toegeven, verontschuldigingen aanbieden, erken de uitdagende situatie – leidinggeven geven het voorbeeld
 • Help teamleden met zorgen over thuis, familie, geld, kinderopvang. Echt? Ja, echt, heb niet enkel oog voor hun werk gerelateerde bekommernissen.
 • Investeer in teamveerkracht, waardoor je team beter tegen stress kan en sneller terug in gewone cadans komt nadien.

 

Geef hulpverleners de kans om twijfels en negatieve emoties te uiten, anders worden blijven ze toxisch. Uiteraard kan je nadien focussen op waar je dankbaar voor bent en wat successen zijn, doe deze oefening dagelijks, maar geef eerst ruimte aan emoties.

Zoek hulp!

Ook jij mag je laten verzorgen.

Ook jij mag je loopbaan in vraag stellen.

Ook jij mag je kwetsbaar opstellen.

 

Dorien Zelderloo 

Psychologe / Coach

Trainer

Consultant

Auteur

 

Boek “BOndgenoot. Help, mijn partner heeft een burn-out!” https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=13510

Op zoek naar een unieke teambuilding in het najaar? Vorming & training – Psychologen Dilbeek – Groepspraktijk Juno

 

Delen